CUSTOMER SERVICE MANAGER (Diegem)

Bedrijfsnaam: 
DHL
Werklocatie: 
Diegem

Doel van de functie

 

Het (mede) bepalen en realiseren van de doelstellingen van de afdeling Customer Service en het hiertoe aansturen van medewerkers en verbeteren van de kwaliteit van de DHL dienstverlening.

 

Organisatiestructuur

 

Land: België

Divisie: Express

Business Unit: Express Belux

Afdeling: Customer Service

 

De Customer Service Manager ressorteert hiërarchisch onder de CS Director. De Customer Service Manager geeft hiërarchisch leiding aan meerdere Customer Service Supervisors (circa 4 - 7 medewerkers).

 

Resultaatgebieden

 

Medewerkers aansturen. 

Het optimaliseren van de inzet en de werkomgeving van medewerkers.

 

Kernactiviteiten:

 

•          Geeft leiding aan de afdeling in algemene zin op het gebied van organisatorische, personele en budgettaire aangelegenheden, binnen de daartoe gestelde beleidskaders.

•          Ziet toe op de voortgang van werkzaamheden en faciliteert bij het oplossen van problemen.

•          Signaleert knelpunten in werkprocessen, doet verbetervoorstellen naar aanleiding

hiervan en implementeert deze na goedkeuring.

•          Houdt personeelsgesprekken met medewerkers en begeleidt en adviseert hen met betrekking tot hun ontwikkeling.

•          Initieert en begeleidt structureel werkoverleg.

 

Customer Service organisatie aansturen. 

Het bewaken van de activiteiten en resultaten van de afdelingen. 

 

Kernactiviteiten:

 

•          Verwerkt analyses van Planning & Analyse, stelt naar aanleiding hiervan (operationeel) beleid op of bij en coördineert de implementatie van dit beleid.

•          Denkt mee en doet voorstellen ten aanzien van de visie en strategie van Customer S     ervice, in overleg met hoger management.

•          Ziet toe op de opvolging van standaards en normen door medewerkers van de eigen afdeling.

•          Rapporteert periodiek over de medewerkers performance, de resultaten van Customer Service en noodzakelijke innovaties/verbeteringen.

 

Klantrelaties onderhouden

Het onderhouden van klantrelaties en het beoordelen van wensen en klachten van klanten. 

 

Kernactiviteiten:

 

•          Onderhoudt contacten met andere afdelingen over de wensen en eisen van klanten (o.a. Key Accounts, Direct Sales).

•          Zorgt (laat zorgen) voor interne afstemming van doelstellingen, mogelijkheden, wensen van in- en externe klanten betreffende producten, diensten, offertes en contracten.

•          Achterhaalt de beweegredenen achter de wensen van klanten voor verbetering van eigen producten en dienstverlening.

•          Laat de wensen van de klant vaststellen en vertaalt deze naar kwaliteitseisen indien de wensen kunnen worden geformuleerd in termen van concrete (aanpassingen in) producten of diensten.

•          Begeleidt nieuwe klanten en maakt deze bekend met de DHL service en diensten, als vertegenwoordiger van DHL en Customer Service.

 

Profiel van de functie

 

Kennis

 

•          Universitair / bachelor werk- en denkniveau.

 

Specifieke functiekenmerken en vaardigheden

 

•          Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Franse en Engelse taal om onder meer contact te kunnen onderhouden met (internationale) klanten.

•          Plan- en organisatievermogen en resultaatgerichtheid, om organisatorische, personele en budgettaire processen optimaal te laten verlopen.

•          Sociale vaardigheden, zoals tact en motiverend & stimulerend vermogen, om onder meer draagvlak te winnen bij klanten, andere afdelingen en medewerkers.

 

Aanstellingscriteria

 

(Voor)Opleiding

 

•          Universitair / bacherlor diploma of gelijkwaardig door ervaring.

 

Ervaring

 

5 jaar leidinggevende ervaring

 

Competentieprofiel

 

1.         Making Customers More Succesful

2.         Shaping Direction

3.         Driving High Performance

4.         Developming Others

5.         Developing Self

Nu solliciteren

Vacature Details
Voltijds/deeltijds: 
Voltijds
Type contract: 
Vaste baan
Diploma vereisten: 
Master
Talenkennis: 
Nederlands
Frans
Engels
Werktijden: 
Vast rooster tussen 8-18 uur
Ervaring: 
5-10 jaar ervaring in gelijkaardige functie